نماینده مردم تهران گفت: از نظر ما برای وزارتخانه‌های بهداشت، علوم و ورزش جوانان می‌توانست نیروهای قوی‌تری پیشنهاد شود.  روح‌الله ایزدخواه در گفت‌وگو با ایلنا افزود: وزاری پیشنهادی پنج یا شش وزارتخانه زیر سوال هستند که تخصص یا جدیت لازم برای ایجاد تحول در آن حوزه را ندارند.