محمدحسن آصفری، نماینده مردم اراک در مجلس شورای اسلامی در صفحه شخصی خود در توئیتر، نوشت: «به ‫وزارت بهداشت‬ توصیه می‌کنم واکسن‌های اهدایی از کشور صربستان را قبل از استفاده حتما بررسی کند. جای تعجب است صربستان به ایران ۲۵هزار دُز‫ واکسن‬ هدیه داده، نبایستی بدون مطالعه از این واکسن برای مردم استفاده شود.»‬‬‬‬