احمد راستینه، عضو کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی با اشاره به رد تقاضای لغو رسیدگی طبق اصل ۸۵ طرح حمایت از حقوق کاربران و خدمات پایه کاربردی در فضای مجازی از سوی نمایندگان مجلس، به مهر گفت: طرح حمایت از حقوق کاربران و خدمات پایه کاربردی در مجلس مسکوت نمی‌شود و ساماندهی فضای مجازی به طور جدی در مجلس پیگیری خواهد شد. وی افزود: با توجه به اینکه رسیدگی به طرح حمایت از حقوق کاربران بر اساس اصل ۸۵ در صحن علنی رأی آورده، ما منتظر هستیم که هیأت رئیسه مجلس سازوکار کمیسیونی را که قرار است برای بررسی این طرح تشکیل شود، اعلام کند.