به دنبال انتشار خبر عفو سه بازداشتی اعتراضات آبان 98، بابک پاک‌نیا، وکیل امیرحسین مرادی، خبر عفو این بازداشتی آبان ۹۸ و سعید تمجیدی و محمد رجبی را تکذیب کرد و گفت: «پرونده آنها مختومه نشده که بخواهند عفو شوند.»