شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران، حکم ۳۰ سال حبس امیرسالار داوودی، وکیل دادگستری، را تایید کرده است.به گفته امیر رئیسیان، وکیل مدافع امیرسالار داوری، این وکیل دادگستری که سومین سال محکومیت خود را سپری می‌کند، روز یکشنبه ۲۳ خرداد با تودیع قرار وثیقه دو میلیارد تومانی به‌طور موقت از زندان رجایی‌شهر کرج آزاد شد.