مصطفی میرسلیم، نماینده تهران در مجلس در پیامی توییتری نوشت: «‌حسن نیت جناب آقای ‎رئیسی و کمک و مشورت گرفتن از مردم ستودنی است ولی انتخاب وزرا از وظائف اصلی ‎رئیس جمهور است که باید با مشورت خبرگان و اهل تدبیر و رأی اعتماد مجلس انجام گیرد و نه با نظرخواهی عمومی!» گفتنی است که ابراهیم رئیسی در روزهای اخیر سامانه‌ای را برای مطلع شدن از نظرات مردم در تشکیل کابینه و انتخابات وزرا راه‌اندازی کرده است.