ژان ایو لودریان، وزیر خارجه فرانسه در کنفرانس خبری مشترک با همتای آمریکایی خود بدون اشاره به تعهدات برجا مانده طرف‌های غربی در خصوص برجام، عنوان داشت که منتظر اقدامات ایران برای احیای توافق سال ۲۰۱۵ است. وی بعد از دیدار با آنتونی بلینکن گفت: انتظار داریم که مقامات ایرانی آخرین تصمیمات که ما را قادر سازد به اجرای کامل برجام برگردیم اتخاذ کنند.