نخستین نشست خبری ابراهیم رئیسی، به‌عنوان رئیس‌جمهوری بعدی ایران امروز دوشنبه برگزار می‌شود. این کنفرانس خبری ساعت ۱۴ آغاز می‌شود و در آن، خبرنگاران داخلی و خارجی پرسش‌های خود را با رئیس‌جمهوری منتخب مطرح خواهند کرد.