حسن روحانی، رئیس جمهور، در راستای اصل ۱۱۳ قانون اساسی در رابطه با چگونگی اعمال نظر و بررسی صلاحیت داوطلبان انتخابات ریاست جمهوری روز چهارشنبه نامه‌ای را به شورای نگهبان ارسال کرده که تاکنون پاسخی دریافت نکرده است.