کانال دولت بهار منتسب به محمود احمدی‌نژاد، رئیس دولت‌های نهم و دهم مدعی شده است: «بنا به اطلاع عده‌ای به دنبال ایجاد یک حادثه مهم مانند سقوط هواپیما، تصادف قطار، انفجار یا آتش‌سوزی بزرگ هستند تا فضای کشور را ملتهب و حواس مردم را از مسئله بسیار مهم انتخابات پرت نمایند تا در سایه آن بتوانند کاندیداهای مورد قبول مردم را با هزینه کم از صحنه حذف و مشارکت پایین مردم در انتخابات را توجیه کنند!»