مسعود زریبافان، داوطلب کاندیداتوری انتخابات ریاست جمهوری 1400، با انتشار بیانیه‌ای به نفع سید ابراهیم رئیسی، دیگر داوطلب انتخابات ریاست‌جمهوری انصراف داد و نوشت: «با حضور آن بزرگوار اصلح، تکلیف از گردن افرادی چون من ساقط است.»