محسن رضایی، دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام تاکنون چندین بار کاندیدای ریاست جمهوری شده و هر بار به دلیل عدم کسب رأی کافی، شکست خورده است. او که این بار نیز قصد کاندیداتوری در انتخابات را دارد، دیروز در نشست ستاد جهاد توانمندسازی محرومین، گفت: اگر نگرانی من برای محاصره اقتصادی و معیشت مردم پس از جنگ تحمیلی نبود، شاید هیچگاه کاندیدای ریاست جمهوری نمی‌شدم. وی با بیان اینکه نگرانی‌ها بابت معیشت مردم و اوضاع اقتصادی کشور به شدت افزایش پیدا کرده، افزود: حضور در عرصه انتخابات، برای من بی‌شباهت به عرصه انجام تکلیف دینی و میهنی نیست.