به نوشته برنا، کاظم دلخوش، نماینده صومعه‌سرا در مجلس در رابطه با ادعای یک نماینده مبنی بر تخلف هیات رئیسه در احکام بودجه ۱۴۰۰ پس از تصویب آن در صحن گفت: جداول بودجه که ۲۵ فروردین با تاخیر به دولت ارسال شد، با آنچه که نمایندگان به تصویب رسانده بودند، تفاوت داشت. تیمی که پس از تصویب، بودجه را تنظیم کرده، احکام را مورد دستکاری قرار داده است. وی در همین راستا خبر داد که حدود۸۰ نفر از نمایندگان طرح شکایتی را به امضا رساندند و از هیأت رئیسه توضیحات لازم را درخواست کردند.