در یک ویدئوی نمایشی، دختر نوجوانی در واکنش به اظهارات اخیر فائزه هاشمی او را دعوت به مناظره کرد که هاشمی اعلام کرد این پیشنهاد را می‌پذیرد. پس از قبول پیشنهاد از سوی فائزه هاشمی اما کلیپ دیگری از این دختر منتشر شد که از پیشنهاد خود منصرف و مدعی شد که چون فائزه هاشمی کاندیدای انتخابات ریاست جمهوری است، قصد سوء استفاده از مناظره با وی را دارد و او اجازه این کار را به فائزه نمی‌دهد!