غلامرضا ظریفیان، عضو شورای مرکزی حزب مجمع ایثارگران اصلاح‌طلب با بیان اینکه حزب مجمع ایثارگران نیز کاندیدای حزبی نداشته است، به ایلنا گفت: طبیعتاً‌ جبهه اصلاحات ایران کارگروه‌های مختلفی دارد و آیین‌نامه‌های مختلفی تدوین کرده‌اند که با خرد جمعی کاندیداها را معرفی کنند. برخی از اعضا مانند مجمع ایثارگران معتقدند که باید به سراغ کسانی بروند که از نظر کنش، اندیشه و نگاه اصلاح‌طلب باشد،‌مقبولیت عمومی‌ بالایی داشته باشد و از اشخاص ملی باشد. در این راستا پیشنهاد مجمع ایثارگران آقای خاتمی و سپس سیدحسن خمینی بود که این افراد در دستور کار قرار گیرند اما در نهایت نظر نهایی را جبهه اصلاحات اعلام خواهد کرد.