به گزارش ایلنا به نقل از فاکس نیوز، هنری کسینجر، وزیر خارجه پیشین آمریکا گفت: بازگشت به برجام و امتیاز دادن به ایران نباید دستاوردهای سیاست خارجی دولت ترامپ در خاورمیانه را در معرض خطر قرار دهد. وی با تاکید بر اینکه لازم است بایدن  سیاست فشار بر ایران را همچنان حفظ کند، افزود: ما نباید فشارهایی که بر حکومت ایران اعمال کرده‌ایم را برداریم.