به گزارش ایلنا به نقل از تایمز آو اسرائیل، عبداللطیف بن راشد الزیانی، وزیر خارجه بحرین در یک تماس ویدئویی با  گابی اشکنازی، وزیر خارجه رژیم صهیونیستی گفت: ما باید به برنامه موشکی ایران، حمایت این کشور از گروه‌های مختلف در منطقه و دخالت در امور داخلی کشورهای سراسر منطقه بپردازیم و هدف ما ایجاد صلح و ثبات در خاورمیانه است. وی در ادامه اظهار کرد: توافق با ایران باید تغییر کند. توافق با ایران نیاز به انطباق با واقعیت منطقه دارد و باید مورد قبول تمامی کشورها در منطقه باشد.