کمیته تحقیق وزارت کشور عراق، شرکت انگلیسی را در ترور فرماندهان پیروزی سردار قاسم سلیمانی و ابومهدی المهندس، متهم کرد. چندی قبل نیز «قیس الخزعلی»، دبیر کل جنبش عصائب اهل الحق عراق به دست داشتن شرکت انگلیسی «جی فور اس»، مسئول امنیت فرودگاه بغداد در ترور مذکور اشاره کرده و به المیادین گفته بود: «به هنگام نشستن یک هواپیما در فرودگاه، شرکت جی فور اس باید در یک مکان مشخصی از فرودگاه حضور داشته باشد اما تنها در آن روز و آن پرواز خودروی این شرکت انگلیسی در مکان خود حضور نیافت.»