مهرداد گودرزوند، نماینده رودبار در جلسه علنی دیروز مجلس شورای اسلامی طی تذکری شفاهی، گفت: رئیس مجلس درخواست همراهی دولت با مجلس را مطرح کرد اما دولت در مقابل مصوبات مجلس مانند یک سد می‌ایستد و رئیس جمهور هم از نمایندگان شکایت می‌کند. آقای روحانی! آیا درست است که شما به جای دلجویی و همراهی با نمایندگان، از آنان شکایت می‌کنید؟