به گزارش رویترز، هایکو ماس، وزیر خارجه آلمان گفت: فعالیت ایران در نطنز نشانه‌ای از عدم تعهد به برجام است و  ایران باید اقداماتش را متوقف کند و به توافق هسته‌ای بازگردد. وی در ادامه افزود: بایدن تاکید کرده در صورت پایبندی ایران به تعهدات برجامی، به توافق هسته‌ای بازمی‌گردد اما اکنون مذاکره با ایران به دلیل اقداماتش پیچیده و سخت شده است.