سرگئی ریابکوف، معاون وزیر خارجه روسیه پیرامون شرایط برجام ابراز نگرانی کرد و گفت: نیت ایران برای نصب سانتریفیوژهای جدید در نطنز اتفاق مثبتی به وضعیت پرتنش برجام اضافه نمی‌کند. علت این تصمیم اقدامات آمریکاست، اما عواملی وجود دارند که می‌خواهند برجام را توسط ایران تضعیف کنند.