روابط عمومی و اطلاع‌رسانی وزارت کشور با توجه به برگزاری چهار انتخابات مهم در خرداد ۱۴۰۰، در فراخوانی از دانشگاهیان، فعالان سیاسی، حزبی و رسانه‌ای دعوت کرد تا دیدگاه‌ها و پیشنهادهای خود را در ارتباط با تمهیدات حقوقی و اجرایی برگزاری انتخابات ۱۴۰۰ در شرایط شیوع ویروس کرونا ارائه کنند. صاحبان اندیشه و تجربه در این عرصه، می‌توانند نظرات خود را حداکثر تا پایان آذرماه به نشانی pr@moi.ir و یا از بخش پیش‌بینی شده در پایگاه اطلاع‌رسانی وزارت کشور به آدرس www.moi.ir ارسال کنند.