مذاکره‌کننده ارشد پیشین وزارت امور خارجه آمریکا توضیحاتی در مورد برجام ارائه کرد. وندی شرمن گفت: توافق هسته‌ای برای برنامه هسته‌ای ایران است؛ ما معتقدیم اگر ایران سلاح هسته‌ای داشته باشد می‌تواند با ما و متحدان‌مان در منطقه مقابله کند و ما در وضع  بدی قرار می‌گیریم. وی افزود: این توافق مربوط به موضوع موشکی نیست. ما باید از این توافق برای مقابله با رفتارهای ایران استفاده کنیم. اکنون زمان نسبت به سال ۲۰۱۵ متفاوت است و شرایط عوض شده است. امید دارم بایدن با کشورهای اروپایی برای نجات برجام هم فکری کند و این اتفاق رخ دهد.اما احیای برجام کار ساده‌ای نیست.