احسان ارکانی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با بیان اینکه جلسه کمیسیون بودجه برای اصلاح طرح تامین کالاهای اساسی بدون نتیجه باقی ماند، گفت: دولت زیر بار تأمین منابع مالی این طرح نمی‌رود و شورای نگهبان هم می‌گوید که دولت باید رسماً اعلام کند که منابع مالی این طرح را پذیرفته است. وی با بیان اینکه تلاش داریم تا آلتراناتیو دیگری را برای تأمین منابع مالی طرح تأمین کالاهای اساسی پیدا کنیم، افزود: استنباط ما از رفتار دولت این است که قوه مجریه نمی‌خواهد این موضوع به نام مجلس تمام شود.