فرمانده سپاه محمد رسول‌الله تهران گفت: اگر تمام اختلاس‌ها طی ۱۰ سال اخیر را جمع کنیم به عددی حدود ۸۰ هزار میلیارد تومان می‌رسیم، عددی که در بودجه ۱۰ ساله کشور رقمی نیست؛ هرچند که یک ریالِ آن هم زیاد است. به گزارش مهر، سردار محمدرضا یزدی افزود: از ۱۲۰ هزار مدیر و چند میلیون کارمند افراد بسیار کمی تخلف می‌کنند،  اما دشمنان اذهان عمومی را به این سمت می‌برند که تعداد زیادی متخلف وجود دارد.