نماینده روسیه در سازمان‌های بین‌المللی بار دیگر از تلاش برای فعال‌سازی مکانیزم ماشه انتقاد کرد. به گزارش ایلنا، میخائیل اولیانوف در توئیتر خود نوشت: اعلام می‌کنم تلاش‌های آمریکا برای فعال‌سازی ماشه، می‌تواند به شورای امنیت آسیب بزند که شامل تحریم‌ها هم می‌شود‌. مکانیزم ماشه می‌تواند همه چیز را تغییر دهد.