سید عباس موسوی که در حال حاضر به عنوان سخنگوی وزارت خارجه مشغول به کار است به عنوان سفیر ایران در جمهوری آذربایجان به جای جواد جهانگیرزاده، سفیر فعلی در باکو، منصوب شد و قرار است جانشین وی در سمت سخنگویی نیز به طور رسمی معرفی شود.