کریمی قدوسی، عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس با اشاره به بازدید اخیر نمایندگان از سایت نطنز درباره علت حادثه نطنز به «خانه ملت» گفت: بررسی محل حادثه جزو اهداف سفر ما بود. در نقطه که خرابکاری انجام شده، تیم‌های ویژه در حال بررسی بودند. متاسفانه بیشتر آسیب‌پذیری داخلی را تشخیص دادیم لذا احتمال پرواز و برخورد شی مشکوک و خارج از حصار تقریبا به دست نیامده است و آنچه گفته شد درباره احتمال جاسازی شی در دستگاه‌ها از غرب با آنچه ما دیدم و شدت حادثه تطبیق نداشت. وی تاکید کرد: گزینه رخنه در مسائل حراستی و حفاظتی جمع‌بندی قطعی ما است.