تعداد امضاکنندگان استیضاح هیات‌رئیسه مجلس به یکصد نفر رسید و پیش‌بینی می‌شود از این تعداد نیز بگذرد.چیدمان خاص نمایندگان در کمیسیون‌ها و مداخله برخی اعضای هیأت‌ رئیسه در انتخابات هیات ‌رئیسه کمیسیون‌ها، عمده‌ترین دلیل این استیضاح ذکر شده است. یک نماینده مجلس در همین ارتباط گفت: هیأت‌ رئیسه مجلس در کمتر از یکماه پس از استقرار، عملکرد خوبی از خود به جای نگذاشت.