منابع خبری به نقل از مقامات عربستان اعلام کردند شرکت در مراسم حج امسال فقط برای تعداد بسیار اندکی از شهروندان سعودی و خارجیان مقیم این کشور مجاز است. وزارت حج و عمره عربستان علت این تصمیم را افزایش موارد ابتلا به ویروس جدید کرونا و دشواری رعایت فاصله‌گذاری در ازدحام زائران عنوان کرد. بدین ترتیب برای نخستین بار در تاریخ معاصر، بزرگترین مراسم عبادی مسلمانان به شکل معمول برگزار نمی‌شود.