محمدحسین فرهنگی، سخنگوی هیأت رییسه مجلس شورای اسلامی گفت: بررسی اعتبارنامه نمایندگان دوره یازدهم مجلس از روز یکشنبه، 11 خرداد آغاز و پس از بررسی اعتبارنامه‌ها در صحن علنی قرائت می‌شود. وی افزود: روز شنبه نیز جلسه کمیسیون آیین‌نامه داخلی و هیأت رییسه مجلس برای بررسی وضعیت عضویت نمایندگان در کمیسیون‌ها تشکیل می‌شود و فرمی در اختیار نمایندگان قرار داده می‌شود که کمیسیون‌های خود را انتخاب کنند. در هر کمیسیون باید حداکثر ۲۳ و حداقل ۲۱ نفر عضو شوند.