مهدی محمودی، مدیرکل امور اتباع و مهاجرین وزارت کشور گفت: ارایه خدمات و درمان رایگان شهروندان خارجی بر اساس مصوبه ستاد ملی مدیریت بیماری کرونا و دستورات موکد رئیس جمهوری صورت می‌گیرد و از زمان شیوع بیماری کرونا در ابتدای اسفندماه تاکنون برای حدود ۶ هزار خانوار از ساکنان خارجی مهمان‌شهرهای ایران انواع کیت‌های حفاظت شخصی، دارو و کمکهای نقدی و معیشتی تامین و تست تب‌سنجی نیز به طور مرتب برای آنان انجام شده است. در پی این اقدامات، وزارت خارجه افغانستان تاکنون در چند نوبت از جمهوری اسلامی ایران و استانداری‌های مجاور مرزهای شرقی کشور قدردانی کرده است.