صبح دیروز، محموله کیت تشخیص کرونا برای تست ۴۰ هزار نفر از فرودگاه امام خمینی به آلمان صادر شد. این تعداد کیت برای انجام تست از چهار میلیون نفر کافی است. مهر نوشت: این اتفاق در حالی می‌افتد که در ابتدای شیوع کرونا در ایران، کشورمان نیازمند کیت‌های تشخیصی بود اما با ورود شرکت‌های دانش‌بنیان به میدان و تلاش برای تأمین نیازهای داخلی برای مقابله با کرونا، حالا ایران صادرکننده این کیت‌ها شده است.