بخشی از کارگران و بازنشستگان صنعت نفت و گاز، خواستار ترمیم مزد و حقوق در دولت جدید شدند. نمایندگان کارگران و بازنشستگان ارکان ثالث نفت در گفت‌وگو با ایلنا گفتند: با توجه به قول‌ها و وعده‌های داده شده به جامعه کارگری انتظار می‌رود تخلفات وزیر کار فعلی درباره اجرای ماده ۴۱ قانون کار و ماده ۹۶ قانون تامین اجتماعی در زمینه افزایش حقوق کارگران و بازنشستگان مدنظر قرار گیرد. در سال جاری مزد و مستمری بسیار پایین‌تر از نرخ تورم رسمی و بدون توجه به امضای نمایندگان کارگران در شورای عالی کار تصویب شد لذا خواستار رسیدگی به تخلفات وزیر کار هستیم. آنها افزودند: امید هست با تشکیل کابینه جدید و سر کار آمدن مدیران متخصص، هرچه سریعتر نسبت به افزایش حقوق‌ها براساس قانون اقدام شود.