یک کارشناس مسائل تامین اجتماعی گفت: ۵۰هزار میلیارد تومانی که برای متناسب‌سازی در نظر گرفته شده، هیچ ارتباطی به بازنشستگان تامین اجتماعی ندارد.

به گزارش ایلنا، حسین قاسمی در این رابطه گفت: تامین اجتماعی از محل پرداخت بدهی دولت که در سال جاری ۱۳۰ همت است، باید همسان‌سازی بازنشستگان را اجرایی کند. ۵۰ همت در نظر گرفته شده در بودجه 1403 به طور میانگین برای حدود ۲.۳ میلیون نفر بازنشسته کشوری و لشگری مشمول همسان‌سازی است که حداقل ۲۰۰هزار نفر از مجموع ۲.۵ میلیون در سال اول مشمول نیستند. این رقم برای بازنشستگان مشمول، به طور میانگین ماهیانه یک میلیون و 800هزار تومان بابت همسان‌سازی به ارمغان خواهد آورد. از طرف دیگر دولت موظف است آیین‌نامه را بر مبنای شاغل مشابه و هم‌تراز تعیین کند و یقینا ملاک‌شان در هر دستگاه میانگین خواهد بود. به گفته وی، در سال اول اجرای برنامه ۴۰درصد تفاوت حقوق بازنشسته با ۹۰درصد حقوق مشمول کسور شاغل هم‌تراز مبنای محاسبه احکام خواهد بود و در سال دوم ۳۰درصد و در سال سوم هم ۳۰درصد تفاوت مدنظر است تا حقوق بازنشسته به ۹۰درصد حقوق مشمول کسور شاغل مشابه و هم‌تراز برسد. قاسمی افزود: بنابراین بازنشستگان سال‌های ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ که از فوق‌العاده‌های ویژه، خاص یا رتبه‌بندی در دستگاه‌های مختلف بهره‌مند شده‌اند و این افزایش در میانگین حقوق بازنشستگی‌شان موثر بوده است، حقوق بازنشستگی‌شان فعلا از حقوق بازنشستگی سنوات قبل به اضافه ۴۰درصد همسان‌سازی بیشتر است و در سال اول مشمول نخواهند شد.