پیگیری‌ها نشان می‌دهد که مبلغ وام ضروری بازنشستگان کارگری در سال جدید افزایش یافته و ظاهراً قرار است مبلغ این وام ۳۰ میلیون تومان باشد. به گزارش ایلنا، پرداخت وام ضروری بازنشستگان کارگری از اواخر خرداد ماه آغاز می‌شود و ثبت‌نام آن غیرحضوری خواهد بود و اولویت پرداخت با افرادی‌ست که تاکنون وام نگرفته‌اند.