معاون امور تعاون وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی با اشاره به موضوع تعاونی‌های مسکن کارگری و اجرای طرح مسکن کارگری در دولت سیزدهم، از تغییر نهاد متصدی این بخش خبر داد. به گزارش ایلنا، حامد ویس‌کرمی اظهار کرد: با تصمیم وزیر کار، از ابتدای سال جاری تصدی امور تعاونی‌های مسکن کارگری و پیگیری اجرای طرح مسکن کارگری از معاونت امور تعاون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به معاونت فرهنگی و اجتماعی این وزارتخانه محول شده و از این پس این معاونت پاسخگوی مسئولیت پیگیری اجرای این طرح است.