جمعی از لوکوموتیوران راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران صبح دیروز با تجمع در مقابل دفتر این مجموعه در کرمان، به مسائل معیشتی و شغلی خود و همچنین بحث اخراج تعدادی از همکاران خود اعتراض کردند. به گزارش ایلنا، این کارکنان و کارگران راه‌آهن نسبت به وضعیت حقوقی خود و همچنین بحث بازگشت به کار تنی چند از همکاران خود که در جریان اقدامشان برای جمع‌آوری امضا در پلتفرم کارزار اخراج شده بودند، مطالبات خود را در قالب پارچه‌نوشت‌هایی به سمع و نظر مدیران این مجموعه رساندند.