روز یکشنبه (۳۰ اردیبهشت ماه) جمعی از بازنشستگان صنعت فولاد در تهران، اصفهان و مازندران با تجمع مقابل ساختمان‌های صندوق بازنشستگی فولاد در این استان‌ها، خواستار توجه به مطالبات و خواسته‌های خود شدند. به گزارش ایلنا، این بازنشستگان، مهم‌ترین خواسته‌های خود را اجرای بند یک صورتجلسه ۱۵ مهر ماه هیات مدیره عنوان کردند و گفتند: ما خواستار اجرای طرح تکمیلی همسان‌سازی، دریافت مطالبات معوقه، تضمین اجرای تعهدات درمانی مطابق با آیین‌نامه فولاد و اجرای آیین‌نامه و قوانین خاص فولادی و احیای جایگاه آن هستیم. بازنشستگان صندوق فولاد از مدیریت صندوق و مسئولان کانون خواستند به مطالبات آنها در ارتباط با افزایش حقوق مستمری‌ها براساس نرخ تورم پاسخ دهند.