جمعی از بازنشستگان مهر ۱۴۰۰ آموزش و پرورش به دنبال محقق نشدن وعده مسئولان سازمان برنامه و بودجه مقابل این سازمان تجمع کردند. به گزارش خبرگزاری مهر، پس از آنکه در تجمع ۲۶ فروردین از سوی مسئولان سازمان برنامه و بودجه به بازنشستگان مهر ۱۴۰۰ وعده داده شد که مطالبات و معوقات آنها تا پایان اردیبهشت پرداخت خواهد شد، این وعده محقق نشده است. از این رو جمعی از فرهنگیان استان‌های مختلف کشور روز یکشنبه (۳۰ اردیبهشت ماه) مقابل سازمان برنامه و بودجه تجمع کردند. مطالبه‌گری عمومی بازنشستگان مهر ۱۴۰۰ وزارت آموزش و پرورش شامل «اصلاح احکام ۹۰درصد رتبه‌بندی و پرداخت ۳۳ ماه معوقه آن و پرداخت پاداش رتبه‌بندی» آن بود که در بنرها و پلاکاردهایی از سوی آنها به نمایش درآمده بود. نمایندگان این گروه از بازنشستگان قرار شد با حضور در مجلس، دیداری با نمایندگان داشته باشند تا با کمک آنها بتوانند مشکل خود را حل کنند. این تجمع در شرایطی صورت گرفت که «حسینی» و «نجفی‌خواه» معاونان ریاست سازمان برنامه و بودجه در تجمع فروردین وعده داده بودند که مطالبات این افراد تا پایان اردیبهشت واریز شود اما این امر محقق نشد.