دبیرکل خانه کارگر گفت: در زمان تهدید منافع کارگران، همه باید متحد و با تهدید منافع کارگران، برخورد کنیم.

به گزارش ایلنا، علیرضا محجوب گفت: خوشبختانه با حرکت رئیس جمهور و فعالان کارگری، حرکت وزارت کار علیه سه‌جانبه‌گرایی و محول شدن وظایف شورای عالی کار به مجلس متوقف شد. از همان ابتدا مخالفت کردیم و گفتیم این موضوع عملی نیست و البته برخی مقامات دولتی نیز مواضع ما را قبول داشته و پیشنهاد وزیر کار را رد کردند. وی افزود: امیدواریم که رابطه خوب ما با مسئولان وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مانند همه دوره‌ها و دولت‌ها حفظ شود و دلخوری پیش نیاید. ما در زمان تهدید منافع کارگران، چیزی به نام خودی و غیرخودی نداریم و با همه برخورد می‌کنیم. اگر بنده هم در جایگاه مسئول بودم، بدون تعارف باید مواجهه صورت بگیرد. محجوب با اشاره به برخی حواشی اخیر تصریح کرد: کسی که مذاکره‌کننده است باید اختیار داشته باشد و ما باید حامی مذاکره‌کننده باشیم. حتی باید به دلیل نمایندگی‌ای که دادیم و به احترام وکالت داده شده، اگر توافق غلطی هم صورت گرفت، آن تصمیم را محترم بشماریم. به هرحال در شورای عالی کار، نمایندگان کارگری از همه جریانات حضور داشتند و تصمیمی گرفته شد باید حمایت شود.