نماینده جمعی از کارگران شرکتی و قراردادی کشور، از تصویب اصرار بر طرح ساماندهی در صحن علنی مجلس ابراز خوشنودی کرد.

رامین اناری به ایلنا گفت: خوشبختانه اصرار بر طرح ساماندهی با 189 رای موافق در صحن علنی مجلس به تصویب رسید. خوشحالیم که مجلس یازدهم گام بلندی در مسیر تصویب این طرح برداشت و کار را به مجلس بعد موکول نکرد.

به گفته وی، هدف از «اصرار بر طرح ساماندهی» پافشاری نمایندگان مجلس برای تصویب این طرح است در حالی‌که هیات عالی نظارت مجمع تشخیص به طرح سه ایراد گرفته است. به این ترتیب، نمایندگان با رای بالا نشان دادند که بر تصویب طرح پافشاری دارند و لذا طرح را مستقیم به صحن مجمع تشخیص می‌فرستند.

او با بیان اینکه «ریاست مجمع تشخیص در اظهارات اخیر خود اعلام کرده با طرح ساماندهی موافق است»، اضافه کرد: شورای نگهبان نیز پیشتر موافقت خود را با این طرح اعلام کرده، بنابراین به نظر می‌رسد طرح ساماندهی به زودی در حصن مجمع تشخیص به تصویب می‌رسد و کار خاتمه می‌یابد.