روز گذشته (24 اردیبهشت)، جمعی از پرستاران و کمک‌پرستاران شهرستان فسا، مقابل فرمانداری این شهرستان تجمع کردند. به گزارش ایلنا، این پرستاران خواستار بهبود مزایای مزدی پرداختی ازجمله مزایای تعرفه‌گذاری شدند و اعلام کردند: در شرایط کار سخت و اضافه‌کار اجباری، دریافتی‌مان بسیار ناچیز است. یکی از این پرستاران با بیان اینکه از تبعیض حاکم در نظام درمان کشور به ستوه آمده‌ایم، گفت: ما پرستاران با کرونا جنگیدیم اما بعد از پایان بحران، هیچ حمایتی از ما صورت نگرفت.