طرح ساماندهی روز یکشنبه (23 اردیبهشت) در کمیسیون اجتماعی مجلس بررسی شد. به گزارش ایلنا، روز یکشنبه بررسی نهایی طرح ساماندهی استخدامف انجام و جمع‌بندی آن در کمیسیون اجتماعی مجلس صورت گرفت. این طرح با سه ایراد هیات عالی نظارت مجمع تشخیص مواجه شده ولی به گفته اعضای کمیسیون اجتماعی، هیات عالی نظارت مجمع تشخیص به نامه کمیسیون اجتماعی پاسخ نداده و رایزنی لازم انجام نشده است. با این حال، طبق تصمیم هیات رئیسه مجلس و نمایندگان کمیسیون اجتماعی، این طرح به صحن مجمع تشخیص ارسال شد. نمایندگان امیدوارند طرح ساماندهی در صحن مجمع تشخیص رای بیاورد و مصوب شود. پیش از این، شورای نگهبان موافقت خود را با این طرح اعلام کرده بود.