جمعی از بازنشستگان فولاد صبح روز یکشنبه (۲۳ اردیبهشت) در تهران، اصفهان، دامغان، خوزستان، شاهرود، قائمشهر و... تجمع کردند. به گزارش ایلنا، درخواست این بازنشستگان اصلاح همسان‌سازی سال ۹۹ و اجرای بند یک صورت‌جلسه ۱۵ مهر ۱۴۰۲ صندوق فولاد است.