برخی کارگران پیمانکاری شهرداری زاهدان در استان سیستان و بلوچستان می‌گویند که دست‌کم سه ماه دستمزد پرداخت نشده دارند و در عین حال پرداخت آخرین حقوق آنها در بهمن ماه، با کسری مواجه بوده است. به گزارش ایلنا، این کارگران از افزایش میزان مطالبات مزدی خود در ماه‌های آینده ابراز نگرانی کردند و گفتند: مشکلات معیشتی و عدم پرداخت مطالبات، مشکلات بسیاری برای خانواده‌های ما به وجود آورده است. به گفته این کارگران، به‌رغم اینکه مسئولان شهری از وضعیت مطالبات کارگران تحت مسئولیت پیمانکاران باخبرند اما تا این لحظه درباره پرداخت مطالبات مزدی کارگران مجموعه شهرداری زاهدان اقدامی صورت نگرفته است.