شواهد آماری نشان می‌دهد که نرخ بیکاری در 27 استان کشور در مناطق شهری بیشتر از مناطق روستایی بوده و همچنین بالاترین نرخ بیکاری به ثبت رسیده در کل کشور به مناطق شهری استان کرمانشاه تغلق دارد.

به گزارش اکوایران، بیکاری یکی از پدیده‌های نامطلوب اقتصادی است که در صورت عدم کنترل توسط سیاست‌گذار، منجر به ایجاد بحران‌های اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی می‌شود. براساس شواهد آماری چنین به نظر می‌رسد که بحران بیکاری در مناطق شهری عمیق‌تر از مناطق روستایی بوده و لازم است تا رفع این بحران در این نواحی توسط سیاست‌گذار مورد توجه و برنامه‌ریزی قرار گیرد. البته در چهار استان کشور این پدیده در مناطق روستایی بیشتر از مناطق شهری بوده است و این چهار استان شامل کردستان، اصفهان، گلستان و مرکزی است.

با وجود آنکه در 27 استان کشور نرخ بیکاری در مناطق شهری بیشتر از مناطق روستایی بوده اما استان کردستان یک اتفاق عجیب را تجربه کرده و نرخ بیکاری روستانشینان کردستانی در محدوده 14.9درصدی بوده است

اوضاع عجیب بیکاری در مناطق روستایی کردستان

مقایسه نرخ بیکاری مناطق شهری و روستایی استان‌های مختلف با یکدیگر نشان می‌دهد که شهرنشینان کرمانشاهی بالاترین نرخ بیکاری کل کشور را در زمستان 1402 تجربه کرده‌اند. اردبیلی‌های شهرنشین نیز در جایگاه دوم این رتبه‌بندی قرار داشته‌اند و روستانشینان کردستانی هم پله سوم این رتبه‌بندی را از آن خود کرده‌اند.

قرارگیری مناطق روستایی کردستان بر این جایگاه در حالی رقم خورده که در 27 استان کشور نرخ بیکاری روستانشینان کمتر از مناطق روستایی بوده است. بدین ترتیب عمق بحران بیکاری در مناطق روستایی کردستان  قابل درک است. در ادامه به بررسی نرخ بیکاری در مناطق شهری و روستایی به تفکیک هر استان کشور پرداخته و به این سوال پاسخ داده شده که فاصله نرخ بیکاری در مناطق شهری و روستایی کدام استان‌ها بیشتر از دیگران بوده است؟

9 نفر از هر 100 جوینده شغل، همچنان بیکارند

بررسی جدیدترین داده‌های منتشر شده توسط مرکز آمار ایران نشان می‌دهد که در زمستان 1402 نرخ بیکاری کل کشور به 8.6 درصد رسیده است. به بیان دقیق‌تر در زمستان سال گذشته از هر 100 فردی که تمایل به کار کردن داشته و در این راستا به جست‌وجوی شغلی پرداخته‌اند، نزدیک به 9 نفر اسیر بیکاری شده و موفق به پیدا کردن کار نشده‌اند.

البته نرخ بیکاری در مناطق شهری و روستایی یکسان نبوده است. به بیان دقیق‌تر در زمستان 1402 در مناطق شهری نرخ بیکاری به 9درصد رسیده و سطح بالاتری نسبت به این رقم در مناطق روستایی داشته است. نرخ بیکاری مناطق روستایی در بازه زمانی بررسی شده در محدوده 7.1درصدی قرار 

داشته است.

البته این یک تصویر کلی از بیکاری مناطق شهری و روستایی کل کشور است. شواهد حاکی از آن است که این قاعده در خصوص برخی استان‌ها صادق نبوده است. در ادامه نرخ بیکاری مناطق شهری و روستایی کل کشور در زمستان 1402 بررسی شده است.

مقایسه نرخ بیکاری مناطق شهری و روستایی در استان‌های کشور نشان می‌دهد که احتمال بیکار ماندن شهرنشینان اکثریت استان‌ها بیشتر از بیکار ماندن روستانشینان همان ناحیه بوده است

نرخ بیکاری مناطق روستایی در 4 استان بیشتر از مناطق شهری شد

مقایسه نرخ بیکاری مناطق شهری و روستایی در 31 استان کشور نشان می‌دهد که پدیده بیکاری در مناطق شهری سطح بالاتری نسبت به مناطق روستایی همان استان داشته است. به بیان دیگر در هر استان افراد جویای کار اگر ساکن مناطق شهری بوده‌اند، احتمال بیکار ماندنشان بیشتر از بیکار ماندن روستانشینان همان ناحیه بوده است.

البته 4 استان کردستان، اصفهان، گلستان و مرکزی از این قاعده پیروی نکرده‌اند و بیکاری روستانشینانشان سطح بالاتری نسبت به شهرنشینان داشته است. شواهد نشان می‌دهد که با وجود آنکه در 27 استان کشور نرخ بیکاری در مناطق شهری بیشتر از مناطق روستایی بوده اما استان کردستان یک اتفاق عجیب را تجربه کرده است. به بیان دقیق‌تر نرخ بیکاری روستانشینان کردستانی بر سکوی سوم بالاترین نرخ بیکاری ثبت شده از 31 استان کشور در مناطق شهری و روستایی قرار گرفته و در محدوده 14.9درصدی بوده است اما کدام استان بالاترین میزان این نرخ را در زمستان امسال به ثبت رسانده است.

نواحی شهری کرمانشاه، ‌صدرنشین نرخ بیکاری زمستان 1402

ارقام منتشر شده توسط مرکز آمار حاکی از آن است که شهرنشینان کرمانشاهی بالاترین نرخ بیکاری را نسبت به نواحی شهری و روستایی دیگر استان‌ها داشته‌اند. به بیان دقیق‌تر بیکاری در نواحی شهری استان کرمانشاه در زمستان 1402 در سطح 18.4درصدی قرار داشته است. این رقم نشان می‌دهد که در کرمانشاه از هر 100 فرد متمایل به اشتغال، بالغ بر 18 نفر بیکار مانده‌اند. پس از کرمانشاه، شهرنشینان اردبیلی بر پله دوم این رتبه‌بندی قرار گرفته و نرخ بیکاری 15درصدی را به ثبت رسانده‌اند.

نگاهی به اختلاف نرخ بیکاری در مناطق شهری و روستایی نشان می‌دهد که در 6 استان کشور، سطح بیکاری مناطق شهری، بالغ بر 5درصد با این رقم در مناطق روستایی تفاوت داشته است.

همان‌طور که اشاره شد در مناطق شهرنشین استان اردبیل، از هر 100 فرد جویای کار، 15 نفر بیکار مانده‌اند. این در حالی است که در مناطق روستایی این استان از هر 100 فرد به دنبال شغل تنها 8.2 نفر بیکار مانده‌اند. بدین ترتیب در مناطق شهری استان اردبیل 6.8درصد اختلاف بین نرخ بیکاری مناطق شهری و روستایی وجود داشته و احتمال بیکار ماندن در مناطق شهری بسیار بیشتر از مناطق روستایی بوده است.

بدین ترتیب اردبیل بیشترین اختلاف را در احتمال بیکار ماندن در میان مناطق شهری و روستایی کل کشور به ثبت رسانده است. لرستان، کرمان و فارس نیز دیگر استان‌هایی هستند که تعداد بیکاران مناطق شهری‌شان بالغ بر 6 نفر بیشتر از تعداد بیکاران مناطق روستایی آنها اعلام شده است. در خراسان شمالی و آذربایجان شرقی نیز شمار بیکاران مناطق شهری بالغ بر 5 نفر بیشتر از تعداد بیکاران روستانشین برآورد شده است.