وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: کسانی که نسبت به دستمزد خود اعتراض دارند، به مراجع رسیدگی اعتراض خود را اعلام کنند و در صورتی‌که به وزارت کار ابلاغ شود، روی چشم خود می‌گذاریم. به گزارش مهر، صولت مرتضوی درباره اعتراضات به میزان حقوق تعیین شده از سوی کارگران اظهار کرد: هر کسی حق اعتراض دارد اما این اعتراض مرجع رسیدگی دارد. مراجع هم مرتب رسیدگی می‌کنند و اگر اعتراض وارد بود، به وزارت کار ابلاغ می‌کنند و ما روی چشم خود می‌گذاریم.