شواهد آماری نشان می‌دهد خراسان شمالی، بیشترین و یزد،‌ کمترین شمار نیمه‌بیکاران را در زمستان 1402 داشتند. 

به گزارش اکوایران، سهم اشتغال ناقص یکی از شاخص‌های اقتصادی است که نشان می‌دهد از مجموع افراد شاغل، چه جمعیتی کمتر از ساعت استاندارد (44 ساعت و بیشتر در هفته) کار کرده یا شغل غیرمرتبط با مهارت و دانش خود داشته‌اند. بررسی ارقام منتشر شده توسط مرکز آمار ایران نشان می‌دهد که اشتغال ناقص یا نیمه‌بیکاری در زمستان 1402 در کل کشور کاهش یافته است. البته استان‌های مختلف سهم یکسانی از نیمه بیکاری نداشته‌اند. 

خراسان شمالی بیشترین و یزد کمترین سهم از جمعیت نیمه‌بیکار را در زمستان 1402 به خود اختصاص داده‌اند. بررسی‌ها همچنین نشان می‌دهد که اشتغال ناقص در 6 استان در زمستان 1402 نسبت به فصل مشابه سال 1401 بیشتر شد. این پدیده می‌تواند بیانگر کاهش بهره‌وری نیروی کار در این استان‌ها باشد.

کاهش نیمه‌بیکاری در زمستان 1402

شواهد آماری نشان می‌دهد که در زمستان 1402، سهم اشتغال ناقص کل کشور نسبت به بازه زمانی مشابه در سال 1401 کمتر شده و به 8.6درصد رسیده است.

همچنین داده‌های منتشر شده توسط مرکز آمار ایران نشان می‌دهد که نیمه بیکاری در 19 استان کشور سطح بالاتری نسبت به میانگین کل کشور داشته است.

در خراسان شمالی 24.4درصد از افراد شاغل، از حداکثر توانایی خود در فرایند شغلی بهره نبرده‌اند. دلیل این امر کمتر بودن ساعت کار  یا عدم تخصص در انجام شغل مربوطه بوده است. بدین ترتیب این استان بیشترین سهم از نیمه بیکاری را در زمستان 1402 به خود اختصاص داد. استان لرستان نیز با ثبت سهم 22.1درصدی،‌ دومین جایگاه نیمه‌بیکاری را در این برهه زمانی از آن خود کرد. براساس آمارها، در سایر استان‌ها در زمستان 1402، کمتر از 20درصد از شاغلین، اشتغال ناقص داشتند.

یزدی‌ها نیز با ثبت سهم 0.8درصدی، کمترین مقدار این نرخ را در زمستان سال گذشته داشتند. این نرخ در دیگر استان‌ها بیشتر از یک درصد به ثبت رسید. بررسی‌ها حاکی از آن است که در زمستان 1402 در مقایسه با برهه زمانی مشابه در سال 1401، نیمه بیکاری در برخی استان‌ها بیشتر شده و در شماری از آنها نیز با افزایش سهم اشتغال ناقص، بهره‌وری نیروی کار بهبود پیدا کرده است.

کاهش بهره‌وری نیروی کار در 6 استان

آمارها نشان می‌دهد در زمستان 1402 نسبت جمعیت دارای اشتغال ناقص به کل شاغلین در 6 استان بیشتر شده و در باقی استان‌ها روند نزولی داشته است. به بیان دقیق‌تر، بهره‌وری نیروی کار در زمستان 1402 نسبت به زمان مشابه در سال 1401 در استان‌های «خراسان شمالی»، «کردستان»، «اردبیل»، «کهگیلویه و بویراحمد»، «فارس» و «آذربایجان غربی»‌کمتر شده است. به بیان دیگر، در این استان‌ها، شمار افرادی که کمتر از حد استاندارد مشغول کار بوده یا کار غیرمرتبط انجام داده‌اند، نسبت به فصل مشابه در سال 1401 بیشتر شده است.

در مقابل در 24 استان، بهره‌وری نیروی کار افزایش داشته است. در استان «گیلان» نیز سهم نیمه بیکاران در زمستان 1402 نسبت به فصل مشابه در سال 1401 تغییری نکرده است.