به دنبال اعتراضات گسترده کارگران گروه ملی فولاد اهواز در مقاطع مختلف که ریشه در مسائل صنفی و معیشتی این کارگران داشته، بانک ملی به عنوان سهامدار اصلی گروه ملی فولاد اهواز به این نتیجه رسید که مدیرعامل گروه را تغییر دهد. پس از تغییر مدیرعامل گروه ملی فولاد اهواز و معرفی مدیرعامل جدید، برخی منابع کارگری از پلمب دفاتر اداری مالی و حسابداری کارخانه دادند. به گزارش ایلنا، «میثم قنواتی» از کارگران اخراجی گروه ملی فولاد ایران اظهار کرد: شنیده‌های ما از پرسنل شرکت حاکی از این است که دستگاه‌های نظارتی و امنیتی با ورود به شرکت به دلیل وجود شائبه فساد و بررسی اسناد، کلیه دفاتر اداری و مالی گروه ملی را پلمپ کردند. وی افزود: کارگران گروه ملی فولاد از دو سال قبل شائبه وجود فساد در مجموعه را مطرح کرده بودند و اتفاق اخیر  تایید حقانیت تلاش کارگران برای حفظ شرکت است.